Agnieszka Bugajska – Możyszek

Psycholog, terapeuta, doradca zawodowy – specjalista do spraw orientacji i poradnictwa zawodowego.

Jestem absolwentką psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłam również doradztwo szkolne i zawodowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości
i Zarządzania w Łodzi oraz kursy z zakresu psychoterapii w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

Od wielu lat wspieram osoby dorosłe i młodzież w zakresie samorozwoju, pomagam w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Pracuję również z osobami niepełnosprawnymi, bezrobotnymi.

Zajmuję się pomocą osobom doświadczającym różnych trudności i kryzysów życiowych (problemy rodzinne, zawodowe, niepełnosprawność, zaburzenia zdrowia psychicznego, depresja). Moja praca terapeutyczna podlega stałej superwizji.  Prowadzę sesje pomocy psychologicznej
w formie tradycyjnej i online.