Agnieszka Bugajska – Możyszek

Psycholog, terapeuta, doradca zawodowy.

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłam kursy
z zakresu psychoterapii w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Jestem również absolwentką doradztwa szkolnego i zawodowego.

Zajmuję się pomocą osobom doświadczającym różnych trudności i kryzysów życiowych (problemy rodzinne, zawodowe, niepełnosprawność, zaburzenia zdrowia psychicznego, depresja).

Od wielu lat wspieram osoby dorosłe i młodzież w zakresie samorozwoju, pomagam w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Pracuję również z osobami niepełnosprawnymi, bezrobotnymi. Moja praca terapeutyczna podlega stałej superwizji.  Prowadzę sesje pomocy psychologicznej w formie tradycyjnej i online.

Reklama