Aleksandra Włodzimierska

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłam szkolenie z zakresu psychoterapii dzieci młodzieży w nurcie poznawczo – behawioralnym (CBT Warszawa) oraz kurs neuropsychologii klinicznej dziecka (CBT Warszawa). Posiadam certyfikat praktyka metody Kids Skills (CTK Łódż) oraz uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.

Moje umiejętności rozwijałam ponadto podczas licznych szkoleń terapeutycznych m.in. z zakresu terapii dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi oraz problemami emocjonalnymi. Podczas pracy odwołuję się również do założeń Pozytywnej Dyscypliny oraz Self – reg.

Jestem Providerem Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansena, co wykorzystuję podczas pracy z dziećmi z nadwrażliwością słuchową oraz trudnościami adaptacyjnymi.

Zajmuję się udzielaniem wsparcia w postaci terapii i diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży oraz konsultacji i porad dla rodziców. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z ADHD, z problemami w koncentracji uwagi, trudnościami emocjonalnymi oraz zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi.

Od kilkunasty lat pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Wciąż doskonalę swój warsztat pracy podczas specjalistycznych szkoleń i kursów.