Anita Skorupka

FullSizeRender

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego o specjalizacji rodziny, rozwoju i edukacji oraz Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego z Doradztwa Zawodowego. Ukończyłam również kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (CBT Warszawa) oraz III-stopniowe szkolenie terapii behawioralnej dzieci i młodzieży (CTB Gdańsk).

Obecnie doskonalę swój warsztat pracy w ramach 4-letniego studium profesjonalnej psychoterapii w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Swoją praktykę opieram na założeniach i metodach terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz terapii poznawczo-behawioralnej.

Zajmuję się udzielaniem wsparcia w postaci terapii dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoedukacji oraz konsultacji dla rodziców z zakresu trudności wychowawczych.

Reklama