Iwona Stefankiewicz

IwonaStefankiewicz2.jpg

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i ukończyłam czteroletnie Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Ukończyłam również kurs psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo- behawioralnym (CBT Warszawa).

Proponuję wsparcie specjalistyczne w formie psychoterapii oraz szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego przede wszystkim w zakresie kryzysów osobistych, zaburzeń nastroju i lękowych, trudności wychowawczych, rozwoju osobistego. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoją praktykę opieram głównie na założeniach i metodach Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz technikach podejścia poznawczo-behawioralnego.

Na co dzień otaczam opieką psychologiczną uczniów jednego z łódzkich gimnazjów oraz      pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego (pacjenci dorośli z rozpoznaniem klinicznym).

Moja praca psychoterapeutyczna podlega stałej superwizji.

Reklama