Katarzyna Majewska

 

KasiaMajewskav1

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologii ze specjalnością Doradztwa Zawodowego i Organizacji. Moja praca magisterska poświęcona była zagadnieniu hierarchii wartości oraz badaniu korelacji pomiędzy wyborem modelu kariery zawodowej a wybranymi wymiarami osobowości. Posiadam 8 letni staż pracy w obszarze HR.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyłam w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi uczestnicząc w rekrutacji kandydatów do służb mundurowych z użyciem profesjonalnych narzędzi do diagnozy kompetencji zawodowych i osobistych. Od 2006r. przez cztery lata związana byłam z jedną z największych agencji doradztwa personalnego, gdzie na stanowisku specjalisty, a następnie kierownika oddziału, odpowiedzialna byłam za realizację licznych projektów rekrutacyjnych i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla klientów biznesowych.

Posiadam certyfikat „Profesjonalisty Rynku Pracy”, uczestniczyłam także w wielu warsztatach z zakresu ZZL, prawa pracy, planowania ścieżek kariery, systemów motywacyjnych, zarządzania talentami oraz rekrutacji. Obecnie pracuję jako menadżer w międzynarodowej firmie, gdzie na co dzień pogłębiam swe kompetencje i doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz efektywnej współpracy z klientem.

Moje największe pasje to rekrutacja, japońska filozofia pracy ‘kaizen’ i podróże