Magdalena Stolarek

Magdalena Stolarek2sm.jpg

Psycholog, muzykoterapeuta, dyplomowany psychoterapeuta. Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie Łódzkim oraz muzykoterapię na Akademii Muzycznej w Łodzi, a także całościowe czteroletnie Studium Profesjonalnej Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Swoje umiejętności dodatkowo rozwijam podczas kursów na Uniwersytecie Medycznym, Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim.

Zajmuję się terapią młodzieży i dorosłych, niosę specjalistyczne wsparcie w zakresie problemów adaptacyjnych, kryzysów osobistych, zaburzeń lękowych i nastroju.

Od wielu lat wspieram zawodowo dorosłych po przebytym kryzysie psychicznym i trudnościami adaptacyjnymi, aktualnie pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” w Warszawie.

Terapię prowadzę w nurcie integracyjnym. Moja praca psychoterapeutyczna podlega stałej superwizji.

Reklama