Nasi terapeuci


Katarzyna Fiszer  
psycholog, psychoterapeuta
przyjmuje w Łodzi i Pabianicach

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła szkolenia psychoterapeutyczne w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz Centrum Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.  Uczestniczyła również w wielu szkoleniach i warsztatach na renomowanych uczelniach w USA.

Terapię prowadzi w nurcie poznawczo – behawioralnym oraz krótkoterminowym.

Specjalizuje się w terapii osób dorosłych i młodzieży.

Czytaj więcej  

Justyna Jesień  
psycholog, psychoterapeuta
Przyjmuje w Pabianicach

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła liczne kursy, m.in. z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (CBT w Warszawie) oraz posiada certyfikat Praktyka Treningu Zastępowania Agresji ATR (Instytut Amity Warszawa)

Terapię prowadzi w nurcie poznawczo – behawioralnym oraz krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu.

Zajmuje się terapią osób dzieci, młodzieży i dorosłych

Czytaj więcej

Iwona Stefankiewicz  
psycholog, psychoterapeuta
Przyjmuje w Łodzi i Pabianicach

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i psychoterapeutka w trakcie Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Ukończyła również kurs psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo- behawioralnym

Terapię prowadzi w nurcie poznawczo – behawioralnym oraz krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu.

Zajmuje się terapią osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej

Magdalena Stolarek  
psycholog, muzykoterapeuta, psychoterapeuta.
Przyjmuje w Łodzi

Psycholog, muzykoterapeuta, dyplomowany psychoterapeuta. Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie Łódzkim oraz muzykoterapię na Akademii Muzycznej w Łodzi, a także całościowe czteroletnie Studium Profesjonalnej Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Zajmuje się terapią osób dorosłych.

Czytaj więcej

Anita Skorupka  
psycholog, psychoterapeuta
Przyjmuje w Łodzi i Pabianicach

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego o specjalizacji rodziny, rozwoju i
edukacji oraz Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego z Doradztwa Zawodowego.
Ukończyła również kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (CBT Warszawa) oraz
III-stopniowe szkolenie terapii behawioralnej dzieci i młodzieży (CTB Gdańsk). Obecnie pracuje w CTK w Łodzi.

Swoją praktykę opiera na założeniach i metodach terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz
terapii poznawczo-behawioralnej.

Zajmuję się udzielaniem wsparcia w postaci terapii dzieci, młodzieży i dorosłych.

Czytaj więcej

Monika Kostera – Janiak  
psycholog, psychoterapeuta
Przyjmuje w Pabianicach

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła szkolenia psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz w Centrum Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.  Jest mediatorem przy Sądzie Rejonowym w Łodzi i członkiem Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS.
Terapię prowadzi w nurcie  krótkoterminowym i ericksonowskim.

Zajmuje się terapią dzieci, młodzieży, terapią rodzin, par, także osób dorosłych.

Czytaj więcej  

Gabriela Piasecka-Pełka  
psycholog, psychoterapeuta
Przyjmuje w Łodzi

Absolwentka psychologii na SWPS w Warszawie. W trakcie 4-letniego szkolenia dla psychoterapeutów w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Swoje doświadczenie zdobywała prowadząc terapię indywidualną oraz małżeńską w Poradniach
Psychologicznych. Współpracowała z wieloma szpitalami klinicznymi (m.in. Psychiatryczny Szpital Tworkowski w Pruszkowie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi) w ramach licznych staży.

Specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej oraz psychodietetyce.

Zajmuje się terapią dorosłych, młodzieży oraz par.

Czytaj więcej  

Martyna Sierszeń – Bednarek  
psycholog, psychoterapeuta
Przyjmuje w Pabianicach

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Psychoterapii Systemowej, 4-letniego szkolenia w Ośrodku Edukacji Psychologicznej, Treningu Grupowego we Wrocławiu oraz kursu terapii dzieci i młodzieży w nurcie CBT.

Specjalizuje się w terapii indywidualnej, par, rodzin oraz terapii dzieci i młodzieży. Wykorzystuje podejście systemowe, psychodynamiczne oraz poznawczo-behawioralne

Zajmuje się terapią dorosłych, młodzieży oraz par.

Czytaj więcej  

Patrycja Pokorska  
psycholog, tyflopedagog, oligofrenopedagog
Przyjmuje w Pabianicach

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych z zakresu tyflopedagogiki i oligofrenopedagogiki. Pogłębia wiedzę studiując w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ponadto rozpoczęła specjalizację z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego działającym przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

Terapię prowadzi w nurcie psychodynamicznym i poznawczo – behawioralnym.

Zajmuje się terapią dzieci, nastolatków i młodzieży. Zakres obejmuje m.in. zaburzenia odżywiania, depresję, samookaleczenia, agresję, lęki, problemy wychowawcze.

Czytaj więcej

Magdalena Brzozowicz
psycholog, psychoterapeuta
Przyjmuje w Pabianicach

Ukończyła studia psychologiczne na UŁ. Jest psychologiem klinicznym w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę w nurcie BSFT (terapia skoncentrowana na rozwiązaniu). Wykształcona wszechstronnie humanistycznie: filologicznie, pedagogicznie i psychologicznie pomaga osobom młodszym i starszym przejść przez trudniejsze momenty w życiu oraz wspiera na drodze osiągania upragnionych przez klienta celów. Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną, psychoterapię par, udziela porad i konsultacji psychologicznych.

Pomaga pacjentom w radzeniu sobie z depresją i lękami, następstwami stresu, kryzysami emocjonalnymi, rozwojowymi, rodzinnymi, wsparciem młodzieży.

Czytaj więcej

Aneta Olejnik
psycholog, psychoterapeuta
Przyjmuje w Łodzi

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
Posiada bogate doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z diagnozą psychiatryczną oraz z osobami poszukującymi pomocy w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Zajmuje się terapią dorosłych i młodzieży od 15 roku życia.

Czytaj więcej