Nasi terapeuci


Katarzyna Fiszer  
psycholog, psychoterapeuta
przyjmuje w Łodzi i Pabianicach

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła szkolenia psychoterapeutyczne w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz Centrum Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.  Uczestniczyła również w wielu szkoleniach i warsztatach na renomowanych uczelniach w USA.

Terapię prowadzi w nurcie poznawczo – behawioralnym oraz krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu.

Specjalizuje się w terapii osób dorosłych.

Czytaj więcej  

Justyna Jesień  
psycholog, psychoterapeuta
Przyjmuje w Pabianicach

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła liczne kursy, m.in. z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (CBT w Warszawie) oraz posiada certyfikat Praktyka Treningu Zastępowania Agresji ATR (Instytut Amity Warszawa)

Terapię prowadzi w nurcie poznawczo – behawioralnym oraz krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu.

Zajmuje się terapią osób dzieci, młodzieży i dorosłych

Czytaj więcej

Iwona Stefankiewicz  
psycholog, psychoterapeuta
Przyjmuje w Łodzi i Pabianicach

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i psychoterapeutka w trakcie Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Ukończyła również kurs psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo- behawioralnym

Terapię prowadzi w nurcie poznawczo – behawioralnym oraz krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu.

Zajmuje się terapią osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej

Magdalena Stolarek  
psycholog, muzykoterapeuta, psychoterapeuta.
Przyjmuje w Łodzi

Psycholog, muzykoterapeuta, dyplomowany psychoterapeuta. Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie Łódzkim oraz muzykoterapię na Akademii Muzycznej w Łodzi, a także całościowe czteroletnie Studium Profesjonalnej Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Zajmuje się terapią osób dorosłych.

Czytaj więcej

Anita Skorupka  
psycholog, psychoterapeuta
Przyjmuje w Łodzi i Pabianicach

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego o specjalizacji rodziny, rozwoju i
edukacji oraz Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego z Doradztwa Zawodowego.
Ukończyła również kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (CBT Warszawa) oraz
III-stopniowe szkolenie terapii behawioralnej dzieci i młodzieży (CTB Gdańsk). Obecnie pracuje w CTK w Łodzi.

Swoją praktykę opiera na założeniach i metodach terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz
terapii poznawczo-behawioralnej.

Zajmuję się udzielaniem wsparcia w postaci terapii dzieci, młodzieży i dorosłych, a także rodzin i par.

Czytaj więcej

Monika Kostera – Janiak  
psycholog, mediator
Przyjmuje w Pabianicach

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła szkolenia psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz w Centrum Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.  Jest mediatorem przy Sądzie Rejonowym w Łodzi i członkiem Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS.
Terapię prowadzi w nurcie  krótkoterminowym i ericksonowskim.

Zajmuje się terapią dorosłych oraz rodzin i par.

Czytaj więcej  

Martyna Sierszeń – Bednarek  
psycholog, psychoterapeuta
Przyjmuje w Pabianicach

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Psychoterapii Systemowej, 4-letniego szkolenia w Ośrodku Edukacji Psychologicznej, Treningu Grupowego we Wrocławiu oraz kursu terapii dzieci i młodzieży w nurcie CBT.

Specjalizuje się w terapii indywidualnej, par, rodzin oraz terapii dzieci i młodzieży. Wykorzystuje podejście systemowe, psychodynamiczne oraz poznawczo-behawioralne

Zajmuje się terapią dorosłych, młodzieży oraz par i rodzin.

Czytaj więcej  

Aneta Olejnik
psycholog, psychoterapeuta
Przyjmuje w Łodzi

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
Posiada bogate doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z diagnozą psychiatryczną oraz z osobami poszukującymi pomocy w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Zajmuje się terapią dorosłych i młodzieży od 15 roku życia.

Czytaj więcej


Agnieszka Bugajska – Możyszek
psycholog, psychoterapeuta
Przyjmuje w Pabianicach

Absolwentka psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła kursy z zakresu psychoterapii w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Jest również absolwentką doradztwa szkolnego
i zawodowego.

Zajmuje się terapią osób dorosłych i młodzieży od 14 roku życia.

Czytaj więcej
Marta Janik – Borowiak
psycholog, psychoterapeuta
Przyjmuje w Pabianicach

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Stosowanej. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie. Jest również absolwentką Psychologii Transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Pracuje jako psychoterapeuta integracyjny, łącząc nurty poznawczo-behawioralny, psychodynamiczny i systemowy.  Zajmuje się terapią osób dorosłych, par oraz dzieci i młodzieży.

Zajmuje się terapią osób dorosłych i młodzieży od 13 roku życia.

Czytaj dalej

Aleksandra Włodzimierska
psycholog, psychoterapeuta
Przyjmuje w Łodzi

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in. z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej (CBT w Warszawie), posiada certyfikat praktyka metody Kids Skills (CTK Łódż) oraz uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Provider Indywidulanej Stymulacji Słuchu metodą Johansena.

Swoja praktykę opiera na założeniach terapii poznawczo – behawioralnej oraz terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu. W pracy odwołuje się również do założeń Pozytywnej Dyscypliny oraz Self – reg.

Zajmuje się terapią dzieci i młodzieży oraz udziela porad i konsultacji psychologicznych dla rodziców

Czytaj więcej