Coaching kariery

„Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu.”

– Konfucjusz

To dość śmiała obietnica, jednak jak duże znaczenie ma satysfakcja z wykonywanej pracy świadczy choćby fakt, iż w pracy spędzamy połowę swojego życia. Zadowolenie z codziennej pracy przekłada się bezpośrednio na naszą motywację i efektywność i pozytywnie koreluje z poczuciem szczęścia. Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach pracujemy coraz więcej, tak więc i coraz większe znaczenie przypisywane jest aktywności zawodowej, stanowiącej nie tylko źródło zarobkowania, ale i osobistego spełnienia, ale tylko pod warunkiem, że znaleźliśmy balans między życiem zawodowym a prywatnym.

Każdy z nas jest niepowtarzalny. Aby zwiększyć swoje szanse oraz jakość funkcjonowania na rynku pracy, a co za tym idzie i jakość swojego życia musisz zacząć od zidentyfikowania swojego potencjału, predyspozycji, silnych i słabych stron i preferencji. Coaching kariery to partnerska relacja między klientem a coachem, dzięki której klient uzyskuje wsparcie w zakresie analizy swoich kompetencji i zainteresowań przydatnych w procesie planowania swojej ścieżki kariery oraz we wzmocnieniu swojej samodzielności i podwyższeniu szans w odpowiedzi na wymagania współczesnego pracodawcy. Metoda ta ma zastosowanie wobec osób poszukujących pracy, będących w sytuacji zmiany (zatrudnienia, profilu czy wizerunku zawodowego) lub marzących o dalszym rozwoju. Podczas sesji spotkasz się z licznymi wskazówkami w obszarze komunikacji i autoprezentacji, rolą coacha nie jest jednak podsuwanie gotowych rozwiązań, a inspirowanie i motywowanie do osiągania coraz lepszych efektów w procesie realizacji celów zawodowych.

W ramach doradztwa możesz liczyć na pomoc w następujących obszarach:

  • Analiza posiadanych zasobów przydatnych do realizacji swoich planów zawodowych
  • Zdefiniowanie celu zawodowego klienta
  • Opracowanie planu działania związanego z rozwojem ścieżki zawodowej
  • Analiza potencjalnych pracodawców
  • Dostosowanie CV i listu motywacyjnego do specyfiki stanowiska i pracodawcy
  • Przygotowanie i symulacja rozmowy kwalifikacyjnej

Jak wygląda coaching kariery?

Standardowy proces poradnictwa zawodowego składa się zazwyczaj z 3 indywidualnych sesji po 90 min., jednak ilość spotkań zależy od potrzeb, z którymi zgłasza się klient.

Jak umówić się na spotkanie?

  • telefonicznie: 504 655 002
  • mailowo: psychoporadnia@gmail.com