Patrycja Pokorska

Jestem absolwentką psychologii klinicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje kwalifikacje rozszerzyłam na studiach podyplomowych z tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki. Nadal podnoszę swoje umiejętności zawodowe podczas konferencji, seminariów i warsztatów. Studiuję w dwóch szkołach psychoterapii dla dzieci i młodzieży.  W Warszawie w nurcie psychodynamiczym. A także w Łodzi – jest to nowa specjalizacja utworzona przez Centrum Kształcenia Medycznego z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży rekomendowana przez Ministra Zdrowia.

Biorę także udział w projekcie badawczym we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych „Opracowywanie i upowszechnianie narzędzi  diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”.

Już w czasie studiów, a zawodowo od blisko dziesięciu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Swoją pracę opieram na teoriach psychodynamicznych i te metody  wykorzystuję w pracy z młodzieżą. Natomiast z dziećmi i młodszymi nastolatkami bazuję na metodach z nurtu poznawczo – behawioralnego. Zakres moich działań obejmuje min. zaburzenia odżywiania, depresję, samookaleczenia, zachowania agresywne, lęki, problemy wychowawcze i adaptacyjne itp.

Prowadzę także konsultacje, wsparcie i psychoedukację dla rodziców w zakresie kłopotów rozwojowych i wychowawczych.

Aktualnie jestem zatrudniona w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego również dla dzieci i młodzieży. Ponadto zajmuję się projektami badawczymi z zakresu testowania nowych metod diagnostycznych.

Moja praca podlega systematycznej superwizji, wykonuję ją z przyjemnością i zaangażowaniem. Jest ona moją pasją.