Regulamin

Regulamin świadczenia usług psychologicznych w gabinecie psychologicznym  „Psychoporadnia”

 1. Przyjmujemy osoby dorosłe, dzieci, rodziny oraz pary
 2. Jesteśmy zobowiązani zasadą poufności, tj. zatrzymujemy dla siebie wszystkie informacje, w posiadanie których wchodzimy podczas realizacji spotkań pacjentami
 3. Pracujemy zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa
 4. Nie udzielamy porad, które nie są wcześniej zarejestrowane
 5. Pacjent umawiając wizytę zostawia swój nr telefonu oraz adres e-mail niezbędne do kontaktu. Dane pacjenta są chronione zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa

REJESTRACJA I POTWIERDZANIE WIZYTY

 1. Wizytę można umówić telefonicznie, mailowo lub przez portal www.znanylekarz.pl
 2. Dane do kontaktu znajdują się w zakładce kontakt na stronie internetowej
 3. Przed terminem spotkania pacjent otrzymuje od terapeuty wiadomość sms zawierającą przypomnienie o dacie wizyty oraz prośbę o jej potwierdzenie. Terapeuta może również kontaktować się telefonicznie w celu potwierdzenia spotkania
 4. Brak potwierdzenia wizyty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z jej anulowaniem

ODWOŁYWANIE WIZYT

 1. Odwołać lub przełożyć umówione spotkanie można ( bez żadnych konsekwencji)nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą
 2. Wizytę można odwołać:
   • dzwoniąc/wysyłając sms na numer: 736 85 12 12
   • dzwoniąc/wysyłając sms bezpośrednio do terapeuty z którym było umówione spotkanie na numer telefonu z którego kontaktował się z pacjentem w celu potwierdzenia wizyty
   • wysyłając maila na adres: psychoporadnia@gmail.com
 3. Nieodwołanie wizyty w wyznaczonym terminie lub niestawienie się na wizytę wcześniej potwierdzoną skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości kosztów sesji terapeutycznej zgodnej z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej. Płatności można dokonać przelewem na podany na stronie numer rachunku (ING 47 1050 1461 1000 0097 0846 9508) lub w gabinecie podczas kolejnego spotkania
 4. Jeśli pacjent nie stawił się na umówioną wizytę lub odwołał ją zbyt późno, będzie mógł zarezerwować kolejny termin wyłącznie po opłaceniu wizyty z góry przelewem na numer rachunku podany na stronie (ING 47 1050 1461 1000 0097 0846 9508) w terminie wyznaczonym przez terapeutę
   • Jeśli opłacone z góry spotkanie zostanie odwołane lub przełożone w wyznaczonym terminie (minimum 24h wcześniej), wówczas opłata przechodzi na poczet kolejnej wizyty
   • Jeśli  klient odwołuje spotkanie i rezygnuje z terapii, a dokonał już płatności za spotkanie, to opłata ta jest zaliczana na poczet sesji, która się nie odbyła, ale nie została przez pacjenta odwołana w wyznaczonym terminie (24h wcześniej)
   • Nie ma możliwości dokonania zwrotu. Sesje opłacone z góry, w tym wykupione pakiety spotkań muszą być zrealizowane w ciągu 6 miesięcy od daty dokonania płatności, po tym czasie tracą swoją ważność. Jako zrealizowaną rozumiemy sesję, która się odbyła, lub przynajmniej został wyznaczony termin spotkania

REALIZACJA WIZYTY

 1. Psycholog rozpoczyna i kończy wizyty punktualnie
 2. Pacjent również stawia się punktualnie na umówiona wizytę. Jeśli przybywa wcześniej, oczekuje w poczekalni na ustaloną godzinę lub zaproszenie do gabinetu
 3. W przypadku spóźnienia pacjenta na umówione spotkanie, czas wizyty zostaje skrócony o czas spóźnienia
 4. W przypadku spóźnienia psychologa, czas wizyty zostaje wydłużony o czas spóźnienia
 5. W uzasadnionych przypadkach psycholog ma prawo skrócić czas wizyty

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pacjent umawiający się na wizytę w gabinecie psychologicznym „Psychoporadnia” jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług psychologicznych dostępnym na stronie internetowej
 2. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne
 3. W niektórych przypadkach, po rozpoznaniu sytuacji, z różnych powodów psycholog może nie podjąć się współpracy z pacjentem
 4. Osoby decydujące się na wizytę w Psychoporadni akceptują wyżej wymienione zasady Regulaminu
Reklama